Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN TOPRAKSIZ VEYA YETERLİ TOPRAĞI OLMAYAN ÇİFTÇİLERE KİRALANMASI

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan tarımsal üretim yapılmak üzere, ve o köyde/mahallede ikamet eden, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olamamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere belirlemek amacıyla hazırlanan 400 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği, 16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu kapsamda ekli listede bulunan hazine taşınmazlarının kiralama işlemi yapılacaktır. Başvurular 28.09.2020 tarihi mesai başlangıcından itibaren  19.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurunun bizzat yapılması gerekmektedir.

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 25.09.2020 tarih ve 2692918 sayılı yazısı gereğince, Yeşilova ve Yenikent Belediyelerindeki taşınmazlar kiralama ilanından kaldırılmıştır.

Kiralama Bilgi Notu(Kiralama ile ilgili şartlar ve açıklamalar yer almaktadır.)

İlan Listesi(Aksaray İlinde Kiralma yapılacak Taşınmazlar yer almaktadır.)

400 Nolu Milli Emlak Tebliğ ve Ekleri(Ek-1, Başvuru Formu yer almaktadır.)