Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği

     ÇİL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Başvuru DİLEKÇESİ (Ekinde aşağıdaki belgeler bulunacak, dilekçe ekindeki proje özeti formu ve taahhütname imza sirküsünde imzası olan kişi tarafından imzalanacak).
  2. İş Akım Şeması Örneği (Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir)
  3. Proje Özeti(Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir)
  4. Taahhütname (Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir)
  5. İmar Çapı veya Çevre Düzeni Planı (ilgili kurumdan onaylı)
  6. Mülkiyet Belgesi (Tapu veya Kiracı ise kira kontratı)
  7. İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi.
  8. Vaziyet Planı.
  9. Kapasite raporu. (Yetkili Makamca verilen Kapasite Raporu bulunmayacak işletmeler için kapasite raporu yerine kullanılacak belge.)
  10. Atıksu Kanalizasyon Bağlantı veya Fosseptik Vidanjör Çekme Yazısı.

NOT:1-2-3 ve 4 Numaralı evraklar indirildikten sonra dolduralacaktır. Vaziyet planı işletmeye göre hazırlanmalı Diğer evraklarında fotokopisi İl Müdürlüğümüze sunulmalıdır.