Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
IHLARA VADİSİ DOĞAL SİT ALANLARI

“Ihlara Vadisi, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Sonuç Raporunun" değerlendirilmesi neticesinde;

  • 17.03.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazetede yayımlan, Aksaray ili, Giizelyurt ilçesinde yer alan, Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı 1  No.lu  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  109/2  Maddesine  göre aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 09.03.2022 tarih ve E.3141497 Olur'u ile "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.

  • 07.04.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazetede yayımlann, 06.04.2022 tarih ve 5400 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edilmiştir.

Ihlara Vadisi Sit Alanları Eski-Yeni Hal Krokisi

07.04.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazete Ekleri

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 113 sayılı İlke Kararı

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik