Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
DUYURU

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi, 539 Ada, 2 Parsel ve 559 Ada, 5,7 ve 8 nolu Parsellerde "Toplu Konut Alanı" na ilişkin, Onaylı NİP:00173589, UİP:00327861 Plan İşlem Nolu ve 105/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 22.09.2020 tarihli ve 200630 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.10.2020 - 16.11.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

16.10.2020

Ekler;

1/1000 ölçekli Uygulama İar Planı Paftaları;

L30B24C3D

L30C04B2A

DUYURU NO:2020/

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı OLUR’ları ile onaylanan, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin, Onaylı ve UİP-00070281 Plan İşlem NİP-00510762 Nolu ve 64/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı L30-B-22D-44-A paftası hariç kesinlik kazanmıştır. L30-B-22D-44-A paftası üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 10.09.2020 tarih ve 191782 sayılı OLUR’ları ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 13.10.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

13.10.2020

Plan Paftası(L30-B-22D-44-A)

 

DUYURU NO:2019/...

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Beldesi sınırları dahilinde 1400 hektarlık alanda, "Yeşilova Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi, Onaylı NİP-39333 UİP-39335 Plan İşlem Nolu ve 85/2019 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231116 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 18.11.2019 - 18.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

18.11.2019

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Lejant

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/01

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (“7.23” nolu Plan Hükmü değişikliği ve ÇDP’nin 7. Genel Hükümler başlığı altına “7.33” nolu Plan Hükmü eklenmesi, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 07.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 12/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

12/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Dosya

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 19.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 24/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

 

DUYURU NO:2020/03

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Aksaray OSB İmar Planı Değişikliği Onayı

Aksaray OSB imar planı Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-31770,1/UİP-31771,1’dir.

Bakanlık tarfından  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 19/03/2020 tarihinde e-imza ile onaylanmıştır.

24/03/2020 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunduğu,

Ekler;

https://kss.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/60d230320t1 adresinden tüm eklere ulaşılabileceği hususunda.

 

DUYURU NO:2020/04

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde sınırları içerisinde kalan Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi, Onaylı NİP-00510762 ve UİP-00070281 Plan İşlem Nolu ve 64/2020 arşiv nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 08.06.2020 - 08.07.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

08.06.2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Plan Onay Sayfası

İmar Planı Revizyonu 1/5000