Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
DUYURU

DUYURU NO:2023/ 14

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi, 186/1 parsel, 585/24 parsel, 596/6,7 parseller, 713/2 parsel, 715/2 parsel, 716/3,4 parseller, 717/2 parsel, 1677/9 parsel, 1753/1,2 parseller, 1754/1 parsel ile 1764 ada 1 parselde hazırlanan  Onaylı (1/5000) TZG-001025962 ve (1/1000) TZG-001025963 Plan İşlem Numaralı ve 2023/135 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu Bakanlık Makamının 29.08.2023 tarihli ve 7262634 sayılı Olur’ları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 18.09.2023 - 18.10.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

18.09.2023

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DUYURU NO:2023/ 13

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray ili Merkez ilçesi Yenikent Belediyesi 508 ada 10 parselde “Askeri Alan” amaçlı Onaylı TZG:001020626, TZG:001020623 Plan İşlem Nolu, 92/2023 Arşiv Nolu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu Bakanlık Makamının 28.03.2023 tarihli ve 6078345 sayılı Olur’ları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 08.08.2023 - 07.09.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

08.08.2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 12

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Baymış Köyü sınırları içerisinde kalan 117 ada 2 nolu parsel nolu taşınmaz üzerinde “Köy Gelişme Alanı” amaçlı Onaylı NİP-681019915 ve UİP-681019914 Plan İşlem Numaralı ve 2023/95 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Bakanlık Makamının 23.06.2023 tarih ve 6772102 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 01.08.2023 - 01.09.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Kamuoyuna duyrulur.

01.08.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 11

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

"Aksaray Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" ait Plan İşlem Numarası (PİN); NİP PİN: 681014247 ve UİP PİN: 681014246 olan, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı, plan açıklama raporu ve bilgi paftası, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza ile onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 29.05.2023 - 05.06.2023 tarihleri arasında 1 (bir) hafta süre ile askıya çıkarılmıştır.

  Kamuoyuna duyrulur.

 

29.05.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 10

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yenikent Belediyesi, 505 ada 2 parselde “Sağlık Tesis Alanı” amaçlı Onaylı TGZ-001012145, TGZ- 001012146 plan işlem numaralı, 2023/27 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Bakanlık Makamının 28.03.2023 tarihli ve 6078345 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 26.05.2023 - 26.06.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

 

Kamuoyuna duyrulur.

26.05.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 9

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Eşmekaya Belediye Başkanlığınca hazırlanan, Bakanlık Makamının 06.12.2022 tarih ve 5201365 sayılı Olurları ile onaylanarak askı ve ilan işlemleri sırasında yapılan 1 (bir) adet itirazın “593 nolu yapı adası revizyon imar planı öncesindeki kullanım kararı ve yapılaşma koşulları korunarak  "Ticaret Alanı", 703 ada 1 nolu parselin batısı ise revizyon imar planı öncesindeki kullanım kararı olan "Park Alanı" olarak  yeniden düzenlenerek askı itirazının” uygun görülmesi sonucunda Onaylı TZG-00588742, TZG-00186299 Plan İşlem Numaralı ve 138/2022 arşiv nolu Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi kısmi revizyon amaçlı askı itirazların değerlendirilmesine ilişkin 1/5000  ve  1/1000  ölçekli imar planı değişikliği, Bakanlık Makamının 17.04.2023 tarih ve 6246570 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 26.05.2023 - 26.06.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Kamuoyuna duyrulur.

26.05.2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 8

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L31 ve L32 Nolu Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102’nci maddesi uyarınca Bakanlığımızca 29.04.2023 tarihinde onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca 09/05/2023 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

09.05.2023

 

DUYURU NO:2023/ 7

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Fillikçi Köyü (123 ada 12 parsel, 121 ada 7 parsel ve 120 ada 3 parsel) ve Katrancı Köyü (122 ada 1 parsel ve 126 ada 3 parsel) kapsayan alanda "Aksaray Eskil Tuz Gölü Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" ait Onaylı 2023/16 arşiv no.lu TZG-001004878 Plan İşlem Numaralı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, TZG-001004881 Plan İşlem Numaralı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray ve Ankara İllerine Ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, TZG-001004882 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, TZG-001004919 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamının 03.02.2023 tarihli ve 5700163 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 17.02.2023 - 18.03.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Kamuoyuna duyrulur.

17.02.2023

Ekler;

Tutanak

1000 UİP

1/5000 NİP

1/25.000

Rapor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 6

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Bakanlık Makamı'nın 03/06/2021 tarihli ve 1040932 sayılı Olur'u ile 6306 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen yaklaşık 2.25 hektar büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanunu'nun 6. maddesinin 6. bendi ile aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2/a bendi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ı) ve 102 (e) maddeleri hükümleri kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylı NİP-681003387 ve UİP- 681003389 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 14.02.2023 - 14.03.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

14.02.2023

Ekler;

Askı İlan Tutanağı

1/1000 ölçekli UİP 

1/5000 ölçekli NİP

Bilgi Paftası

Plan Açıklama Raporu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 5

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Aksaray OSB 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon nazım ve uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve bilgi paftası, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4’üncü maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza ile onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 08.02.2023 - 15.02.2023 tarihleri arasında 1 (bir) hafta süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

08.02.2023

Ekler;

Bilgi Paftası

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 4

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesine ilişkin hazırlanan Onaylı IHL-001000695 Plan İşlem Nolu ve 154/2022 arşiv nolu "1/25.000 ölçekli Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Nazım İmar Planı 1. Etap" Bakanlık Makamının 29.12.2022 tarih ve 5402254 sayılı Olur’u ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 26.01.2023 - 26.02.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

26.01.2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 3

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü sınırları içerisinde kalan 110 parsel nolu taşınmazın bir kısmı için hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 09.09.2022 tarih ve 4527697 sayılı Olur’u ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 20.01.2023 - 20.02.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

1/1000 ölçekli UİP

20.01.2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 2

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi Kısmi Revizyon amaçlı Onaylı TZG-00588742, TZG-00186299 Plan İşlem Numaralı ve 138/2022 arşiv nolu 1/5000  Nazım İmar Planı ve  1/1000  Ölçekli  Uygulama İmar  Planı Bakanlık Makamının 06.12.2022 tarih ve 5201365 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 05.01.2023 - 05.02.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

1/1000 Plan Tüm 

L30B24C2A

L30B24C2D

L30B24C3A

L30B24C3B

L30B24C3C

L30C04B2A

L30C04B2B

Plan Açıklama Raporu

05.01.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2023/ 1

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Sultanhanı İlçesinde bulunan, “Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesine” ait Onaylı 2022/147 arşiv no.lu TZG-001000687 Plan İşlem Numaralı "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği", TZG-001000688 Plan İşlem Numaralı "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray ve Ankara İllerine Ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği", TZG-001000689 Plan İşlem Numaralı "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği", TZG-001000690 Plan İşlem Numaralı "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" teklifi Bakanlık Makamının 29.12.2022 tarihli ve 5400983 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi uyarınca tadilen onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’üncü maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 04.01.2023 - 04.02.2023 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

1/50.000 ölçekli ÇDP Değişikliği

1/25.000 ölçekli NİP Değişikliği

1/1000 ölçekli UİP Değişikliği

Plan Açıklama Raporu 

04.01.2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 8

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın amaç, ilke ve stratejileri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin çevre düzeni planlarında değişiklikleri düzenleyen 20'nci maddesinin 2'nci fıkrasının “(d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesi” hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın “8.15.5 Eko-Turizm Alanı” başlığı altında yer alan plan hükümlerinin düzenlendiği 19.12.2022 onay tarihli KNA-00704434 Plan İşlem Numaralı Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102'nci maddesi uyarınca Bakanlığımızca 19.12.2022 tarihinde onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca 22/12/2022 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

Gerekçe Raporu

22.12.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 7

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kökez Köyü, 112 Ada 1 Parsel ile 15214 nolu parseller üzerinde Onaylı NİP-68206470, UİP-68335005 Plan İşlem Numaralı ve 94/2022 arşiv nolu, 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bakanlık Makamının 09.09.2022 tarih ve 4527727 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca  onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’ncü maddesi uyarınca İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 adresinde 27.09.2022 - 27.10.2022 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı L30A25D3A

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı L30A25D2D

27.09.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 6

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi 15842 ve 15843 Parsellerde  “Toplu Konut Alanı” na ilişkin Onaylı NİP:TZG00784034 UİP:TZG00550624 Plan İşlem Nolu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Bakanlık Makamının 29.08.2022 tarihli 4443010  sayılı Olur'u ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’ncü maddesi uyarınca İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 adresinde 27.09.2022 - 27.10.2022 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

 

Ekler;

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

27.09.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 5

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü 1000 Parsel üzerinde “Sanayi Alanı Amaçlı” Onaylı NİP-68573014 ve UİP 68377550 Plan İşlem Numaralı ve 2022/93 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Bakanlık Makamının 07.09.2022 tarihli ve 4527289 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33’ncü maddesi uyarınca İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 adresinde 22.09.2022 - 24.10.2022 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

22.09.2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 4

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray ili, Sultanhanı ilçesi, sınırları dâhilinde yaklaşık 2043 hektarlık alanda Sultanhanı Belediye Başkanlığı’nca hazırlattırılan Onaylı NİP-68385405, UİP-68906623 Plan İşlem Numaralı ve 70/2022 arşiv nolu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Bakanlık Makamının 08.07.2022 tarih ve 4125954 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 24.08.2022 - 26.09.2022 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

Askı-İlan Tutanağı

Sultanhanı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu

24.08.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 3

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi, 540 ada 2 parsel, 557 ada 2 parsel 538 ada 6 parsel ve 558 ada 4 parselde  “Toplu Konut Alanı” amaçlı hazırlanan Onaylı TZGNİP:00714943, TZGUİP:00869215 Plan İşlem Nolu, 67/2022 Arşiv Nolu, “Toplu Konut Alanı” na ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 08.07.2022 tarihli 4119383 sayılı Olur’u ile onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 05.08.2022 - 05.09.2022 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Plan 1000

05.08.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 2

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Bakanlığımızca onaylı havza ve bölge bazındaki 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarındaki uygulamalarda bütünlüğün sağlanması amacıyla Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın (ÇDP) “Eko-Turizm” alanlarına ilişkin tanım maddesinin “5.45 Eko-Turizm Alanı: Doğal ve kültürel değerleri koruyarak, bu alanlarda ve çevresinde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik gelişimi için kaynak yaratabilen alternatif turizme dönük, doğal yaşama aktif katılımın sağlanabildiği, çevreye duyarlı alanlardır.” şeklinde eklenmesi ve bununla birlikte 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’na eklenen “(Ek fıkra:18/7/2021-7334/4 md.)” maddesi ile turizm işletmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında hiçbir idare tarafından belge düzenlenemeyeceğinin hüküm altına alındığı belirlenmiş olup bu kapsamda ÇDP’nin 8.15.5 Eko-Turizm Alanı hükmünün turizm amacı dışında uygulamalara izin vermeyecek şekilde ve uygulamalarda, yetkili Bakanlık olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile eşgüdümü sağlayacak şekilde düzenlendiği Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin (8.15.5 Eko-Turizm Alanı Plan Hükmü ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 06.05.2022 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 11/05/2022 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ek;

Plan Hükmü

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

11.05.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2022/ 1

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

         Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 18.03.2020 tarihli ve 72330 sayılı “Tarım ve Orman Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Bakım ve Onarımı ile Yapımına İlişkin Protokol” ve Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere muhtelif taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlendiğinden bahisle söz konusu taşınmazlara ilişkin değerlendirmelerin yapılarak gerekli alanlarda Protokol çerçevesinde planlama çalışmalarına başlanılması talep edildiği,

         Söz Konusu Protokol içerisinde yer alan Aksaray ili, Merkez İlçesi, Laleli Mahallesi 280 ada 35 parsele ilişkin çevre kullanımları ve planlama kararları dikkate alınarak hazırlanan, mevcutta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün kullanımında olan “Resmi Kurum Alanı” E:1.00 Yençok:24.50m meri yapılaşma kararlarının korunması ile taşınmazın kullanılmayan diğer kısmında ise “Gelişme Konut Alanı” E:1.40 Yençok:15.50 m ve “Park Alanı” kullanım kararlarından oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri,  6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 06.01.2022 - 07.02.2022 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ek;

1/1000 Ölçekli UİP

06.01.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 13

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü ile Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yapılan değişikliğin gösterilmesi amacıyla Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L30, L31 ve L32 Numaralı Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 20.10.2021 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 11/11/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

"Özel Çevre Koruma Bölgesi” amaçlı Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L30L31L32 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 20.10.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

11.11.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 12

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bahçesaray Mahallesi sınırlan içerisinde yaklaşık 30.000 m2 büyüklüğündeki alanda “Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı”na ilişkin hazırlanan Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L31 Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 24.09.2021 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 06/10/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

("Teknoloji Geliştirme Bölgesi” amaçlı Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (L31 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 24.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.)

Kamuoyuna duyrulur.

06.10.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 11

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Mahallesi,  1256 Ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu Parseller, 1257 Ada, 1,2,3,4,5,6,7 nolu Parseller, 1258 Ada, 1,2,3,4,5,6 nolu Parseller, 1261 Ada 1 nolu Parsel, 1262 Ada 1 nolu Parsel, 1263 Ada 1 nolu Parsel, 1264 Ada 1 nolu Parsel (Eski 8123 Parsel) ve tescil harici alanda “Toplu Konut Alanı” amaçlı Onaylı  (121/2021 Arşiv No’lu,  NİP-00623015, UİP-00002562 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 10.09.2021 tarih ve 1710386 sayılı Olurları ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 27.09.2021 - 27.10.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

Askı İlan Tutanağı

1- 1/1000 UİP 

27.09.2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 10

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Ihlara Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan, Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Belediyesi, Akpınar Mahallesi, 135 Ada, 1 ve 3 Parsellere ilişkin Onaylı  (88/2021 Arşiv No’lu,  NİP-68245433, UİP-68505950 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 29.07.2021 tarih ve 1406435 sayılı Olurları ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 23.08.2021 - 23.09.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

Ekler;

1- 1/1000 UİP 

2- 1/5000 NİP 

23.08.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 9

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

         Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 20.10.2018 tarihli ve 69849 sayılı "İçişleri Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Yapımına İlişkin Protokol" kapsamında  ve Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere muhtelif taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlendiğinden bahisle söz konusu taşınmazlara ilişkin değerlendirmelerin yapılarak gerekli alanlarda Protokol çerçevesinde planlama çalışmalarına başlanılması talep edildiği,

        Söz konusu Protokol içerisinde yer alan Aksaray ili, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi 5537 ada 1 parsele ilişkin çevre alan kullanımları ve planlama kararları dikkate alınarak hazırlanan “Ticaret Alanı, E:0.90, Yençok:3 Kat” kullanım kararlarından oluşan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 02.07.2021 - 02.08.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

07.06.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 8

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın (ÇDP) "8.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları" başlığı altında yer alan "8.2.2.3 Bu alanlarda yapılacak her türlü yapılaşmaya (konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara) ilişkin uygulamalar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir." ve "8.2.2.4 Kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapıncaya kadar konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda yapılanma koşulları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımlar vb.) imar planı yapılması zorunlu olup Emsal: 0,50'dir. Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda belirlenecektir." olarak yeniden düzenlendiği Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (8.2.2 Nolu Plan Hükmü, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'mn 07.05.2021 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 07/06/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

Kamuoyuna duyrulur.

07.06.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 7

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

          Bakanlık Makamı’nın 05.04.2021 tarihli ve 712023 sayılı Olurları ile; Bakanlık Makamının 12.11.2020 tarih ve 241428 sayılı Olurları ile onaylanan Onaylı (128/2020 Arşiv No’lu,  NİP-00933562 Plan İşlem Numaralı) 1/50.000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planında hazırlanan değişiklikler ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli ve Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucunda itirazların kısmen kabulü ve reddine ilişkin itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişiklikleri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, söz konusu imar planlarının değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiştir. Bu itibarla ABÇDP-921161, NİP-00702590 Plan İşlem Nolu ve 44/2021 arşiv nolu Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray İli 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının itiraz değerlendirmesine ait değişiklikler Onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 01.06.2021 - 01.07.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Kamuoyuna duyrulur.

01.06.2021

Ekler;

Lejant

l30a

l30c2

l31a4

l31b1

l31b2

l31b3

l31b4

l31d1

l31d2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 6

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kazıcık Köyü 102 ada 3 parsel ve 101 ada 22 nolu parselde "Gelişme Konut Alanı" amaçlı Onaylı (53/2021 Arşiv No'lu, NİP-00413935, UİP-00944498 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 21.04.2021 tarih ve 844229 sayılı Olurları ile onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 07.05.2021 - 07.06.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.      

Kamuoyuna duyrulur.

07.05.2021

Ekler;

1/5000 plan L31B14B

1/1000 plan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 5

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Topakkaya Beldesi, 681 ada 2 nolu parsele ilişkin Onaylı 2021/45 arşiv nolu ve NİP-00624942 ve UİP-00761106 Plan İşlem Numaralı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Bakanlık Makamının 02.04.2021 tarih ve 702507 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 28.04.2021 - 28.05.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.      

Kamuoyuna duyrulur.

28.04.2021

Ekler;

1/1000 Plan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 4

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Aratol Bahçeli Mahallesi, 7924 Ada 44 Parselin 200.000 m2 'lik kısmında “Atıksu Arıtma Tesisi Alanı” amaçlı Onaylı 2020/2 arşiv nolu ve NİP-68863006 UİP-68025361 Plan İşlem Numaralı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 21.01.2021 tarih ve 134641 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 10.03.2021 - 12.04.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  

Kamuoyuna duyrulur.

10.03.2021

Ekler;

Plan 1000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 3

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Belediyesi, 299 Ada 3 Parselde “Atıksu Arıtma Tesisi Alanı” amaçlı Onaylı 2020/143 arşiv nolu ve NİP-00183089 UİP-00337371 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 22.12.2020 tarih ve 275392 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 11.01.2021 - 11.02.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

19.01.2021

Ekler;

Plan 1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 2

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, Aksaray İli, Eskil İlçesi, İlave+ Revizyon İmar Planı amaçlı, Onaylı NİP:00083434, UİP:00610698 Plan İşlem Nolu ve 152/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 31.12.2020 tarihli 282546 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 19.01.2021 - 19.02.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

19.01.2021

Ekler;

Plan 5000 plan paftaları

L30B08C

L30B09C

L30B09D

L30B13B

L30B14A

L30B14B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 1

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın "7.32 Afete Yönelik Genel Hükümler" plan hükmünün altına "7.32.10 Bu plan kapsamındaki alanlarda, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca hak sahibi afetzede ailelere kalıcı konut yapılması amacıyla AFAD tarafından "Afetzede Yerleşim Alanı" olarak belirlenen alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar; bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri, nüfus kabulleri ve çevre imar bütünlüğü çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda ilgili idaresince değerlendirilerek onaylanabilir. Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçekli planlar sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir." plan hükmünün eklendiği Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 29.12.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 08/01/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekler;

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

08.01.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

          Bakanlığımızca hazırlatılan; Onaylı (128/2020 Arşiv No'lu, NİP-00933562 Plan İşlem Numaralı) 1/50.000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planında K-30B, K-31A, K-31C ve L-31B paftalarında hazırlanan değişiklikler ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli ve Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 12.11.2020 tarih ve 241428 sayılı Olurları ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 18.12.2020 - 18.01.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  

Kamuoyuna duyurulur.

18.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

            Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Belediyesi, Bozyer Yaylası, 634 ada 3 nolu parsel ile 661, 662, 665, 670, 671, 672, 673, 676, 685 ve 686 nolu adalara ilişkin, 110/2020 Arşiv No'lu, NİP-00575933, UİP-00664916 Plan İşlem Numaralı, Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 12.10.2020 tarihli ve 214777 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.11.2020 - 16.12.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 4669 ada 1 nolu parsel, 4644 ada 1 nolu parsel ve 6878 ada 2 nolu parsel, Tacin Mahallesi, 4687 ada 1 nolu parsel ve Hassas Mahallesi, 7275 ada 1 nolu parsellere ait Aksaray İli, Merkez İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Aksaray İli, Merkez İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 20.10.2020 tarih ve 221476 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.11.2020 - 16.12.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.     

Kamuoyuna duyurulur.

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi, 539 Ada, 2 Parsel ve 559 Ada, 5,7 ve 8 nolu Parsellerde "Toplu Konut Alanı" na ilişkin, Onaylı NİP:00173589, UİP:00327861 Plan İşlem Nolu ve 105/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 22.09.2020 tarihli ve 200630 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.10.2020 - 16.11.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

16.10.2020

 

DUYURU NO:2020/

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı OLUR’ları ile onaylanan, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin, Onaylı ve UİP-00070281 Plan İşlem NİP-00510762 Nolu ve 64/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı L30-B-22D-44-A paftası hariç kesinlik kazanmıştır. L30-B-22D-44-A paftası üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 10.09.2020 tarih ve 191782 sayılı OLUR’ları ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 13.10.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

13.10.2020

 

DUYURU NO:2019/...

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Beldesi sınırları dahilinde 1400 hektarlık alanda, "Yeşilova Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi, Onaylı NİP-39333 UİP-39335 Plan İşlem Nolu ve 85/2019 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231116 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 18.11.2019 - 18.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

18.11.2019

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Lejant

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/01

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (“7.23” nolu Plan Hükmü değişikliği ve ÇDP’nin 7. Genel Hükümler başlığı altına “7.33” nolu Plan Hükmü eklenmesi, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 07.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 12/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

12/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Dosya

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 19.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 24/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

 

DUYURU NO:2020/03

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Aksaray OSB İmar Planı Değişikliği Onayı

Aksaray OSB imar planı Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-31770,1/UİP-31771,1’dir.

Bakanlık tarfından  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 19/03/2020 tarihinde e-imza ile onaylanmıştır.

24/03/2020 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunduğu,

Ekler;

https://kss.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/60d230320t1 adresinden tüm eklere ulaşılabileceği hususunda.

 

DUYURU NO:2020/04

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde sınırları içerisinde kalan Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi, Onaylı NİP-00510762 ve UİP-00070281 Plan İşlem Nolu ve 64/2020 arşiv nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 08.06.2020 - 08.07.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

08.06.2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Plan Onay Sayfası

İmar Planı Revizyonu 1/5000