Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
DUYURU

İmar Planı Duyurusu

DUYURU NO:2019/...

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Beldesi sınırları dahilinde 1400 hektarlık alanda, "Yeşilova Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi, Onaylı NİP-39333 UİP-39335 Plan İşlem Nolu ve 85/2019 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231116 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 18.11.2019 - 18.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

18.11.2019

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Lejant

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/01

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (“7.23” nolu Plan Hükmü değişikliği ve ÇDP’nin 7. Genel Hükümler başlığı altına “7.33” nolu Plan Hükmü eklenmesi, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 07.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 12/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

12/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Dosya

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 19.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 24/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

 

DUYURU NO:2020/03

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Aksaray OSB İmar Planı Değişikliği Onayı

Aksaray OSB imar planı Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-31770,1/UİP-31771,1’dir.

Bakanlık tarfından  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 19/03/2020 tarihinde e-imza ile onaylanmıştır.

24/03/2020 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunduğu,

Ekler;

https://kss.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/60d230320t1 adresinden tüm eklere ulaşılabileceği hususunda.

 

DUYURU NO:2020/04

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde sınırları içerisinde kalan Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi, Onaylı NİP-00510762 ve UİP-00070281 Plan İşlem Nolu ve 64/2020 arşiv nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 08.06.2020 - 08.07.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

08.06.2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Plan Onay Sayfası

İmar Planı Revizyonu 1/5000