Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Faaliyetlerimiz

  • Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Memur ve İşçi Personelimizin tüm özlük işlemlerini takip ederek düzenler.(Personel sicil dosyalarının tanzimi,tayin,terfi,intibak nakil,hastalık ve yıllık izinler v.s.)
  • Müdürlüğümüzün araçlarının sevk ve idaresi, Hizmet Binamız ve Sosyal Tesislerin bakım  ve onarımı ile Genel  evrak,arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenleyerek,

  • Mal bildirim beyannamelerinin takip ve kontrolünü yaparak,personelin özlük ve sosyal hakları ile ilgili yazışma ve işlemleri yürütür.
  • Müdürlüğümüz Genel Bütçe Ödeneklerinin tespiti ile kaydı, teminat iadeleri ve yazışmaları ile yatırımlarla ilgili hakedişlerin ödeme emri belgesine bağlanması işlemlerini gerçekleştirir. Bakanlığımızdan ödenek talebi  ile ilgili yazışmalar yaparak, Personel maaşlarının tahakkuk işlemleri,yurtiçi ve sürekli görev yollukları ile seyyar görev tazminatlarını tahakkuka bağlayarak,   

  • Personelin aylık maaş bordrolarının hazırlar, kademe ve kadro terfilerini takip ederek,icra,nafaka sendika aidatları, ilaç v.b. gibi muhtelif kesintileri yapar.

  • Müdürlüğümüze gelen ve giden yazılar ile Şube müdürlükleri arasında yapılan iç yazışmaların evrak kayıtlarını tutarak,arşivleme hizmetlerini yürütür.