Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
ÇED Kapsam Değerlendirme İçin İstenilen Evraklar

 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği İçin Tıklayınız...

  1. Başvuru DİLEKÇESİ (Ekinde aşağıdaki belgeler bulunacak, dilekçe ekindeki tüm evraklar imza sirkülerinde imzası olan kişi tarafından imzalancak.)., (Örnek...),
  2. İş Akım Şeması ve Proje Özeti  (Örnek...),,
  3. İmar Çapı (İmar Durumu),
  4. Mülkiyete İlişkin Belge (Tapu veya Kira Kontratı veya Arsa Tahsis Belgesi),
  5. Taahhütname  (İşletme imza yetkilisi tarafından imzalı). (Örnek...),
  6. Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları (OSB ve İmar Planı dışındaki işletmeler için).
  7. İşletme İmza Yetkilisi veya Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili Varsa Vekalatnamesi).
  8. Kapasite Raporu (Kurulu Tesisler İçin)

NOT: Altı çizili evraklar Word dosyası olup bilgisayar ortamında indirilerek işletmeye ait bilgilere göre doldurulup/düzenlenip imzalanması gerekmektedir. Gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.