Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası Başvurusu

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI BAŞVURUSU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

 

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN:

1- Kimlik Fotokopisi
2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3- Tapu Fotokopisi
4- Tapu, Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için başvuran kişi adına değilse veya hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.
5- Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname. (Müdürlüğümüzden alınabilir)
6- Müdürlüğümüzden alınacak referans numarası ile Türkiye Halk Bankası'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına başvuru sahibi adına 750 TL. yatırıldığını gösterir Banka Dekontu.
 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

1) BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar doldurulacak)

 

2) Müdürlüğümüzden alınacak referans numarası ile Türkiye Halk Bankası'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına başvuru sahibi adına 1750 TL. yatırıldığını  gösterir Banka Dekontu.

 

3) YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ ODA SİCİL KAYIT BELGESİNİN ASLI (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) (faaliyet konusu içerisinde müteahhitlik, taahhüt, inşaat, altyapı v.b. gibi inşaat faaliyetleri bulunacaktır)

 

4) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

5) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

*DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

1) BAŞVURU FORMU (EK-1 ) DOLDURULUP İMZALANACAK

2) Müdürlüğümüzden alınacak referans numarası ile Türkiye Halk Bankası'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına Tüzel Kişilik adına veya vergi numarası adına 1750 TL. yatırıldığını gösterir Banka Dekontu.

3) ODA SİCİL KAYIT BELGESİNİN ASLI (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) (yıl içerinde alınmış)

4) ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ 

5) ŞİRKET ORTAKLARININ / YÖNETİM KURULUNUN / ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ,

6) ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

7) YÖNETİM KURULU KARARI (Anonim Şirketler için)

DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

 
YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN;

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
2-Yapı Kooperatifinin Yıl içinde alınmış Ticaret Oda Kayıt Belgesi(Aslı) 
3-Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
4-Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
5-Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
7-Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)
8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
9-Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
10- Müdürlüğümüzden alınacak referans numarası ile Türkiye Halk Bankası'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına Kooperatifin Vergi Numarası adına     1250 TL. yatırıldığını  gösterir Banka Dekontu.
 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:


1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri(Ortakların Gerçek Kişi olması halinde)
2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3- Başvuru yılı içinde alınmış, Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
4- Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)
5-İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.
6- Müdürlüğümüzden alınacak referans numarası ile Türkiye Halk Bankası'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına Adi Ortaklığın vergi numarası adına        1750 TL. yatırıldığını  gösterir Banka Dekontu.
7- Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURU FORMU (EK-1) için TIKLAYINIZ

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ