Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği

Yapı Kooperatiflerinin  Genel Kurul İşlemlerinde Kullanılan Formlar Aşağıda Sıralanmıştır.

BİLGİ FORMU İÇİN                                                                               TIKLAYINIZ

DENETİM KURULU RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN                                      TIKLAYINIZ

GENEL DURUM BİLGİ FORMU  İÇİN                                                 TIKLAYINIZ

HAZİRUN CETVELİ ÖRNEĞİ İÇİN                                                       TIKLAYINIZ

KOOPERATİF KURULUŞ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN                 TIKLAYINIZ

MAL BİLDİRİM BEYANI FORMU İÇİN                                                 TIKLAYINIZ

TEBELLÜĞ BELGESİ İÇİN                                                                     TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ İSTEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ  İÇİN                                       TIKLAYINIZ

TOPLANTI SONRASI DİLEKÇE İÇİN                                                    TIKLAYINIZ

UYULMASI GEREKEN BİLGİLER İÇİN                                                 TIKLAYINIZ

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ İÇİN                                                             TIKLAYINIZ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPOR ÖRNEĞİ İÇİN                        TIKLAYINIZ