Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Satış İlanı

İLAN

 

AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

   Aksaray Abdülkadir Üçyıldız Huzurevi Müdürlüğünde bulunan Maksan marka 630 Kwa gücündeki elektrik trafosu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünde) 10.12.2020 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 da satışı yapılacaktır. Satışa konu elektrik trafosu 25.000,00 TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır. Satışı yapılacak elektrik trafosunun bedeli ihale sonucu istekliler tarafından teklif edilen en yüksek bedel üzerinden tahsil edilecektir.

Satışı yapılacak taşınırın yüklemesi mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) yapılacaktır. Mesai saatleri haricinde yükleme yapılmayacaktır.

  Geçici teminat miktarı 5.000,00 TL (Beşbin TL)’dir.  

  Satışa konu elektrik trafosu, Aksaray Abdülkadir Üçyıldız Huzurevinde görülebilir.

  İhaleye katılabilmek için isteklilerin geçici teminat makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres beyanı, tüzel kişiler ise, ayrıca yılı içinde alınmış onaylı sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi veya imza sirkülerinin örneği ile vergi levhasını ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

        İhale şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

        Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 24.11.2020

Hurda Satış İlanı

 

İLAN

 

AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

   Aşağıdaki listede yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki hurda malzemeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünde) 02.12.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30 da satışı yapılacaktır. İhale dosyasındaki hurda taşınır malzemeler 1,60 kg/TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır. Satışı yapılacak hurdaların bedeli ihale sonucu istekliler tarafından teklif edilen en yüksek bedel ve tartı sonucu hesaplanacak tutar üzerinden tahsil edilecektir.

  Geçici teminat miktarı 1.000,00 TL (Bin TL)’dir.  

  Hurda Malzemeler, ilgili kurumlarda görülebilir.

  Hurdaların tamamı için teklif verilecek ve satın alınacaktır. Bir kısmı için teklifte bulunulamaz.

  İhaleye katılabilmek için isteklilerin geçici teminat makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres beyanı, tüzel kişiler ise, ayrıca yılı içinde alınmış onaylı sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi veya imza sirkülerinin örneği ile vergi levhasını ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

  Hurda malzemelerin hangi kurum ve kuruluşlarda bulunduğu aşağıda belirtilmiştir.

        İhale şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

        Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 24.11.2020

 

HURDALARIN BULUNDUĞU KURUMLAR

  1. Aksaray Yavuz Sultan Selim İlkokulu (Kömürlü Kalorifer Kazanı)
  2. Aksaray Yavuz Sultan Selim Ortaokulu (Kömürlü Kalorifer Kazanı)
  3. Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Muhtelif Demir Hurdası)
  4. Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Muhtelif Demir Hurdası)

 

 

Hurda PVC Satış İlanı

İLAN

AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   Aksaray 19 Mayıs İlkokulundaki hurda pvc malzemeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünde) 02.12.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00 de satışı yapılacaktır. İhale dosyasındaki hurda pvc malzemeler 1,50 kg/TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır. Satışı yapılacak hurdaların bedeli ihale sonucu istekliler tarafından teklif edilen en yüksek bedel ve tartı sonucu hesaplanacak tutar üzerinden tahsil edilecektir.

  Geçici teminat miktarı 500,00 TL (Beşyüz TL)’dir.  

  Hurda Malzemeler, ilgili kurumlarda görülebilir.

  Hurdaların tamamı için teklif verilecek ve satın alınacaktır. Bir kısmı için teklifte bulunulamaz.

  İhaleye katılabilmek için isteklilerin geçici teminat makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres beyanı, tüzel kişiler ise, ayrıca yılı içinde alınmış onaylı sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi veya imza sirkülerinin örneği ile vergi levhasını ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

  Hurda malzemelerin hangi kurum ve kuruluşlarda bulunduğu aşağıda belirtilmiştir.

        İhale şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

        Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 24.11.2020

 

HURDALARIN BULUNDUĞU KURUM

Aksaray 19 Mayıs İlkokulu

 

Hurda Kurusıkı Tabanca Satış İlanı

İLAN

AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   İlimiz güvenlik güçleri ve Aksaray Adliyesince el konulan çeşitli marka ve modeldeki kurusıkı tabancalar tasfiyesi yapılacağından, söz konusu kurusıkı tabancaların preste ezilerek hurda vaziyette, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde 02/12/2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:30 da 4,00 Kg/TL bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır. Satışı yapılacak kurusıkı tabanca hurdalarının bedeli ihale sonucu istekliler tarafından teklif edilen en yüksek bedel ve tartı sonucu hesaplanacak tutar üzerinden tahsil edilecektir.

  Geçici teminat miktarı 500,00 TL (Beşyüz TL)’dir.  

  Kurusıkı tabanca hurdalarının tamamı için teklif verilecek ve satın alınacaktır. Bir kısmı için teklifte bulunulamaz.

  İhaleye katılabilmek için isteklilerin geçici teminat makbuzu, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres beyanı, tüzel kişiler ise, ayrıca yılı içinde alınmış onaylı sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi veya imza sirkülerinin örneğini ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

  Satılacak kurusıkı tabancalar İlimiz Emniyet Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri nezaretinde Milli Emlak Müdürlüğü deposundan alınıp tarttırılarak ezilmek suretiyle yeniden kullanılamaz hale getirilecektir.

  Kurusıkı tabancaların taşınması ve teslimi sırasında vuku bulacak kaybolma veya miktar eksikliğinden alıcı sorumlu olacaktır.

        İhale şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

        Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 24/11/2020