Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
ÇEVRE İZİN/LİSANS Kapsam Değerlendirme İçin İstenilen Evraklar

Çevre İzin ve Lisans (ÇİL) Yönetmeliği İçin Tıklayınız...

  1. Başvuru DİLEKÇESİ (Ekinde aşağıdaki belgeler bulunacak, dilekçe ekindeki tüm evraklar imza sirkülerinde imzası olan kişi tarafından imzalancak.) (Örnek…),
  2. İş Akım Şeması ve Proses Özeti  (Örnek…),
  3. Atıksu Yazısı (Belediye veya OSB Müdürlüğü’nden alınmış “Bağlantı İzin Belgesi” veya Atıksular Fosseptikte Biriktirilecekse Fosseptiğin Vidanjörle Çektirileceğine/Çektirildiğine Dair Yazı),
  4. Mülkiyete İlişkin Belge (Tapu veya Kiracı ise Kira Kontratı veya Arsa Tahsis Belgesi),
  5. Faaliyet Sahibinin veya Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili varsa Vekaletnamesi),
  6. Kapasite Raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa),
  7. Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin),

NOT:  Altı çizili evraklar Word dosyası olup bilgisayar ortamında indirilerek işletmeye ait bilgilere göre doldurulup/düzenlenip imzalanması gerekmektedir. Gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.