Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
ÇED ve ÇİL Kapsamında Değerlendirme İçin İstenilen Evraklar

 

  1. Başvuru DİLEKÇESİ (Ekinde aşağıdaki belgeler bulunacak, dilekçe ekindeki proje özeti formu ve taahhütname imza sirküsünde imzası olan kişi tarafından imzalanacak).
  2. Proje Özeti Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir)
  3. Taahhütname (Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir)
  4. Mülkiyet Belgesi (Tapu veya Kiracı ise Tapu ile Birlikte Kira Kontratı veya Arsa Tahsis Belgesi) (fotokopi)
  5. İmar Çapı veya Çevre Düzeni Planı (İlgili kurumdan onaylı)
  6. Proje Sahibinin Varsa Vekilinin İmza Sirküleri  (Vekili varsa vekâletnamesi) (fotokopi)
  7. Kapasite Raporu (Varsa) (fotokopi)
  8. Atıksu Yazısı (“Kanalizasyon Bağlantı Yazısı” veya “Fosseptik Yazısı”) (ÇİL başvuruları için)

NOT:    Yukarıda yer alan (Başvuru Dilekçesi, Proje Özeti Formu ve Taahhütname) WORD dosyası olup bilgisayar ortamında

              indirilerek işletmeye ait bilgilere göre doldurulup/düzenlenip imzalanması gerekmektedir.

              Gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.