Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü

YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

v     4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak.

v     4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun ile verilen görevleri yapmak.

v     Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

v     5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

v     Genel Bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin proje hazırlık ve onay işlemlerinden sonraki yapıma yönelik iş ve işlemlerini yapmak.

v     İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.