TAŞERON İŞÇİ SINAVI YAPILDI
TAŞERON İŞÇİ SINAVI YAPILDI
02 Mart 2018

24/12/2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesi (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü Madde) uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin yapılan başvurular neticesinde Tespit Komisyonu Kararına göre sınava girmeye hak kazanan taşeron işçilerinin  sözlü sınavları 2 Mart 2017 Cuma günü saat 10:30'da yapılmıştır.