Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

    PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:  

v     Kamu yapıları ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak.

v     Kamu yapıları ve tesislerin proje hazırlık ve onay işlemlerinden sonraki yapıma yönelik iş ve işlemlerini yapmak.

v     4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda belirtilen şekilde ihale ve sonrası işlemleri yapmak.

v     İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.