NİHAİ ÇED RAPORU İLANI
12 Haziran 2018

NİHAİ ÇED RAPORU İLANI

Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Kasabası Mevkii'nde Okurlar Petrol Hay. Tarım İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Hayvansal ve Bitkisel Atıklar İle Beraber Taze Bitkilerden Biyogaz (Elektrik) Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 12. Maddesi gereğince komisyon tarafından incelenip son şekli verilen ÇED raporunun halkın görüş ve önerilerini almak üzere 10 takvim günü anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla halka duyurulması gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.