İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü

 İMAR, İSK?N VE KOOPERATİFLERDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

 

 

v     3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik ile belirlenen görevleri yapmak.

v     Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili görevleri yapmak.

v     3621 sayılı İsk?n Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.

v     5543 sayılı İskan Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.

v     5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenen görevleri yapmak.

v     Jeolojik etüt raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

v     İdarece verilecek diğer görevleri yapmak.