İLETİŞİM / ULAŞIM BİLGİLERİ
Milli Emlak Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı I
Müdür Yardımcısı II
İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İl Müdürü
Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü
Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü
ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü