ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı
07 Kasım 2016

Aksaray İli, Merkez İlçesi Aratol Mahallesi, 1726 Parsel Mevkii'nde T.C. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Aksaray Belediyesi 77.760 M3/Gün Kapasiteli Evsel Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile ilgili olarak, ÇED Genel Formatı (EK III) çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığa sunulan dosya, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapmak üzere ÇED süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda Aksaray Belediyesi 77.760 M3/Gün Kapasiteli Evsel Atıksu Arıtma Tesisi projesine ilişkin anılan yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Söz konusu Aksaray Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi, ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı 17.11.2016 tarihinde saat 14.00’de Aksaray Belediye Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.