Birleşik Çevre Denetim
14 Aralık 2017

21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin 22. maddesi kapsamında 02 Ocak 2017 tarih ve 1 sayılı Bakan Olur’u ile onaylanarak 2017 Yılı Birleşik Çevre Denetim Programına alınan tesislerimizin Denetim programları Çevre Yönetimi ve Denetimi şubesi personelince  tamamlanmıştır.