2018 Yılı Birleşik Çevre Denetim Programı
2018 Yılı Birleşik Çevre Denetim Programı
25 Haziran 2018

21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin 22. maddesi kapsamında 25 Aralık 2017 tarih ve E.20584 Bakan Oluru ile onaylanarak 2018 Yılı Birleşik Çevre Denetim Programına alınan tesislerimizin Denetim programları Çevre Yönetimi ve Denetimi şubesi personelince  tamamlanmıştır.”